Tag: "xe gầm cao đô thị"

Tư vấn tiêu dùng | 05/02/2024
Cả hai mẫu xe có cùng giá bán 699 triệu đồng, trong đó Mitsubishi Xforce Premium chiếm lợi thế về trang bị ...
Thị trường | 21/08/2023
Phân khúc SUV hạng B sẽ sôi động trong giai đoạn nửa cuối năm 2023 đến đầu năm 2024 với nhiều mẫu xe mới. Trong ...