Tag: " J.D.Power"

Công nghệ | 14/10/2021
Theo khảo sát Chỉ số Trải nghiệm Công nghệ Hoa Kỳ (TXI) 2021 của hãng nghiên cứu thị trường J.D. Power công bố, không ít tính năng ...
Thị trường | 10/09/2021
Theo khảo sát chất lượng ban đầu của tổ chức J.D.Power đối với 100 chủ xe mới trong 90 ngày đầu sở hữu, có tới 6/10 vấn đề ...
Thị trường | 02/07/2020
Từng được coi là "chuẩn mực vàng" về chất lượng, các thương hiệu xe Nhật đang dần bị mất đi thế mạnh này - theo khảo sát ...