Tag: "đấu giá biển số"

Tư vấn tiêu dùng | 29/11/2022
Với việc Nghị quyết số 73/2022/NQ-QH15 về thí điểm đấu giá biển số ô tô được thông qua, người dân ...
Nhịp sống | 27/02/2018
Bộ Công an đang khẩn trương trình Chính phủ phương án đấu giá biển số xe trước 15/3, và trong bài phỏng vấn báo chí mới đây, ...