Thế giới sẽ thay đổi như thế nào nhờ xe tự lái?

Thế giới sẽ thay đổi như thế nào nhờ xe tự lái?

  Không chỉ thay đổi toàn bộ diện mạo của ngành công nghiệp ô tô, sự phát triển và phổ biến của xe tự lái trong vòng 100 năm tới có thể gây tác động lớn tới mọi lĩnh vực trên toàn cầu, bao gồm cả y tế, giáo dục, kiến trúc hạ tầng đô thị... Đồng thời làm thay đổi đời sống...