Honda CR-V: Lái mạnh hơn, đi "đã" hơn

Honda CR-V: Lái mạnh hơn, đi "đã" hơn

  Một chiếc xe SUV dành cho gia đình nhưng mang tới trải nghiệm thể thao mạnh mẽ là điều được hướng tới khi mua xe của khách hàng ngày nay