Việt Nam chưa có thị trường ôtô điện đúng nghĩa

Việt Nam chưa có thị trường ôtô điện đúng nghĩa

Bên cạnh khái niệm ôtô điện và xe điện 4 bánh chưa rõ ràng, khó khăn lớn nhất là sự yếu kém về cơ sở hạ tầng và cơ sở pháp lý chưa đầy đủ để tạo điều kiện cho ôtô điện lăn bánh tại Việt Nam