Hàng hiếm Kawasaki Kips 150R độ khủng tại Sài Gòn

Hàng hiếm Kawasaki Kips 150R độ khủng tại Sài Gòn

Kawasaki Kips, tên chính xác là K.I.P.S, là những chiếc xe đua 2 thì sử dụng hệ thống Kawasaki Integrated Powervalve System với khả năng tối ưu hoá tốc độ nhằm phù hợp với đường đua