9X Sài Thành độ Ducati Scrambler đơn giản mà ấn tượng

9X Sài Thành độ Ducati Scrambler đơn giản mà ấn tượng

“Thành viên” nhỏ nhất của Ducati mang tên Scrambler được một 9x Sài Thành độ lại nhẹ nhàng với một số đồ chơi hiệu suất cao, gia tăng khả năng vận hành nhưng vẫn đảm bảo “chất” xe mà thương hiệu Ý mang lại