Bộ GTVT muốn tăng mức xử phạt vi phạm giao thông

Bộ GTVT muốn tăng mức xử phạt vi phạm giao thông

Chiều 20/7, Bộ trưởng Đinh La Thăng đã chủ trì cuộc họp về dự thảo sửa đổi Nghị định 171 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đường bộ và đường sắt theo hướng tăng nặng mức xử phạt