Những khác biệt giữa văn hoá ôtô và xe máy

Những khác biệt giữa văn hoá ôtô và xe máy

Trong khi chờ đợi sự thay đổi trong văn hoá giao thông cho phù hợp với xã hội công nghiệp, có một nguyên lý trong cơ học được nhiều người biết là khi xiết lại bộ máy một cách đột ngột, đổ vỡ dễ xảy ra.