Ural nâng cấp chiến mã 3 bánh Sahara

Ural nâng cấp chiến mã 3 bánh Sahara

Chiến mã mạnh mẽ và được chú ý nhất của thương hiệu môtô 3 bánh (sidecar) huyền thoại Ural tái xuất hiện trong danh mục sản phẩm của thương hiệu Nga với danh sách nâng cấp dài