A Đu, hành trình mở đường của những trái tim yêu offroad

A Đu, hành trình mở đường của những trái tim yêu offroad

Là một vùng miền núi có địa hình cách trở với đồng bằng, đoàn xe địa hình của CLB offroad Hà Nội đã phải mất tới 60 giờ để hoàn thành tổng hành trình 1.700km đến thôn A Đu, xã Tà Long, huyện Đắckrong, tỉnh Quảng Trị