Toyota Việt Nam ra mắt đại lý Toyota IDMC Từ Sơn

Toyota Việt Nam ra mắt đại lý Toyota IDMC Từ Sơn

  Với việc đưa Toyota IDMC Từ Sơn đi vào hoạt động, mạng lưới Đại lý/Chi nhánh đại lý & Trạm dịch vụ ủy quyền của Toyota Việt Nam đã lên tới con số 67, đặt tại 31 tỉnh thành phố trên cả nước