Toyota hoàn thiện dải sản phẩm SUV tại Việt Nam

Toyota hoàn thiện dải sản phẩm SUV tại Việt Nam

  Dẫn đầu xu thế xe gầm cao tại Việt Nam, Toyota liên tục tung ra các sản phẩm SUV trải đều các phân khúc nhằm đáp ứng tối đa nhu cầu của từng nhóm đối tượng khách hàng