Porsche 911 GTS 2017 giá hơn 8,2 tỷ đồng về Việt Nam

Porsche 911 GTS 2017 giá hơn 8,2 tỷ đồng về Việt Nam

Chiếc Porsche 911 GTS 2017 vừa được "khui công" ở cảng VICT (Tp.HCM) có thể coi là chiếc đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam kể từ khi nhà phân phối thông báo nhận đặt hàng hồi đầu năm 2017