Honda sắp có mô tô chạy hydro Fuel Cell?

Honda sắp có mô tô chạy hydro Fuel Cell?

Từng tiên phong với pin tế bào nhiên liệu hydro Fuel Cell trên xe hơi, Honda vừa để lộ những bản vẽ đăng ký sáng chế mô tô với công nghệ nhiên liệu "xanh" này