Porsche 911 "ông cụ" hồi sinh như mới sau 53 năm

Porsche 911 "ông cụ" hồi sinh như mới sau 53 năm

Chiếc xe thể thao Porsche 911 cũ nhất Thế giới hiện nay, thuộc thế hệ đầu tiên với số chassis 57 đã được Porsche phục chế lại như mới và trưng bày tại bảo tàng của hãng