Dàn đồng ca của những siêu xe (P.3)

Dàn đồng ca của những siêu xe (P.3)

Âm thanh thoát ra từ ống xả của những siêu xe tốc độ luôn thu hút sự quan tâm của công chúng xung quanh dù rằng chiếc xe ấy chỉ mới vừa "khởi động" nhẹ nhàng