Piaggio và cuộc chơi PKL đầy thách thức tại Việt Nam

Piaggio và cuộc chơi PKL đầy thách thức tại Việt Nam

  Đưa hai thương hiệu phân khối lớn về Việt Nam, một mạnh về thời trang, một thiên về sức mạnh, Piaggio đang có những cơ hội và thách thức nhất định trên sân chơi phân khối lớn Việt Nam.