O Wheel 2 - xe một bánh bước ra từ phim Hollywood

O Wheel 2 - xe một bánh bước ra từ phim Hollywood

Mẫu thiết kế độc đáo dựa trên ý tưởng xuất hiện từ những năm 20-30 của thế kỷ trước, biến hóa để trở thành phương tiện xe hơi của tương lai với một bánh duy nhất