Lamborghini Aventador Miura Homage có thể về Việt Nam

Lamborghini Aventador Miura Homage có thể về Việt Nam

  Lamborghini Aventador Miura Homage là siêu xe đặc biệt được sản xuất giới hạn nhằm kỷ niệm 50 năm ngày ra đời Miura, và chỉ có duy nhất 1 chiếc như vậy cho khu vực Châu Á – Thái Bình Dương (APAC)