Lamborghini Aventador Miura Homage có thể về Việt Nam

Lamborghini Aventador Miura Homage có thể về Việt Nam

  Lamborghini Aventador Miura Homage là siêu xe đặc biệt được sản xuất giới hạn nhằm kỷ niệm 50 năm ngày ra đời Miura, và chỉ có duy nhất 1 chiếc như vậy cho khu vực Châu Á – Thái Bình Dương (APAC)

Bentley thăm dò thị trường Sài Gòn

Bentley thăm dò thị trường Sài Gòn

Với việc đem trưng bày chiếc Bentley FlyingSpur và thực hiện chương trình kiểm tra miễn phí dành cho các xe Bentley đang lưu hành tại khu vực phía Nam, Bentley Hà Nội đang có động thái tiến chân vào thị trường này