KTM Duke 890 lộ ảnh trên đường thử

KTM Duke 890 lộ ảnh trên đường thử

  Những hình ảnh đầu tiên của thành viên mới trong gia đình KTM Duke được cho là Duke 890 đã xuất hiện với bối cảnh trên đường chạy thử