Xe bán tải của KIA sẽ không ra mắt theo dự kiến?!

Xe bán tải của KIA sẽ không ra mắt theo dự kiến?!

Dự kiến năm 2022, mẫu xe bán tải của KIA sẽ ra mắt để cạnh tranh với Toyota Hilux và Ford Ranger. Tuy nhiên, Giám đốc điều hành của KIA Australia thừa nhận ông chưa biết kế hoạch của mẫu xe này là gì