Đoàn đưa dâu hoành tráng gần 20 xe Jeep ở Hà Nội

Đoàn đưa dâu hoành tráng gần 20 xe Jeep ở Hà Nội

Đoàn xe có số lượng lên đến gần hai chục xe Jeep phiên bản quân sự với những cái tên như M151 A2, Willys CJ3B, Jeep ca-pô bầu, và đặc biệt là hàng hiếm Jeep Bantam phục dựng tạo nên sự chú ý trên đường phố Hà Nội