Lộ diện Honda Fit thế hệ mới

Lộ diện Honda Fit thế hệ mới

Thế hệ mới của Honda Fit vừa để lộ ảnh bằng sáng chế, cho thấy chiều dài được tăng lên so với “người tiền nhiệm”