Honda Civic được nâng cấp nhẹ cho năm 2019

Honda Civic được nâng cấp nhẹ cho năm 2019

Với đời 2019, Honda Civic vẫn giữ lại hệ động lực cũ, nhưng đã được bổ sung thêm một model cấu hình mới, thêm trang bị và có một số thay đổi ngoại thất