Bentley thăm dò thị trường Sài Gòn

Bentley thăm dò thị trường Sài Gòn

Với việc đem trưng bày chiếc Bentley FlyingSpur và thực hiện chương trình kiểm tra miễn phí dành cho các xe Bentley đang lưu hành tại khu vực phía Nam, Bentley Hà Nội đang có động thái tiến chân vào thị trường này