Con người di chuyển như thế nào trong tương lai?

Con người di chuyển như thế nào trong tương lai?

Với tham vọng thiết lập một hình thức di chuyển mới, thông minh hơn trong tương lai, Ford đang chuyển dịch kế hoạch của hãng từ giai đoạn nghiên cứu sang thực thi với những bước đi rõ ràng hơn.