Nga ban bố luật giao thông gây sốc

Nga ban bố luật giao thông gây sốc

Cấm người chuyển giới, đồng tính lái xe, cấm những người có chiều cao dưới 1,5 mét lái xe là hai trong số những quy định giao thông mới tại Nga