Thợ Sài Gòn độ Rolls-Royce Ghost từ xe Chrysler 300C

Thợ Sài Gòn độ Rolls-Royce Ghost từ xe Chrysler 300C

Dựa trên nền tảng một chiếc Chrysler 300C bản đặc biệt, cùng với chi phí khoảng 300 triệu đồng và 5 tháng làm việc, garage Wit Tuning đã tạo hình một chiếc Rolls-Royce Ghost rất đẹp.