Ngắm xe địa hình 6 bánh độ từ Land Rover Defender

Ngắm xe địa hình 6 bánh độ từ Land Rover Defender

  Dựa trên nền tảng của chiếc SUV offroad Land Rover Defender, hãng Chelsea Truck Company đã tạo ra mẫu xe địa hình với 6 bánh và dẫn động 3 cầu, có tên gọi Flying Huntsman 6×6 Civilian Carrier.
Ảnh