Những “Nữ Tướng” Ngành Kỹ Thuật – Đam Mê Để Chinh Phục!

Những “Nữ Tướng” Ngành Kỹ Thuật – Đam Mê Để Chinh Phục!

  Chuyện nữ giới làm việc trong nhóm ngành STEM (khoa học, kỹ thuật, công nghệ và toán học) ngày càng trở nên phổ biến tại Việt Nam hiện nay. Hình ảnh những “nữ tướng” mạnh mẽ và bản lĩnh đang chứng minh cho xã hội thấy rằng, họ có thể hoàn thành xuất sắc mọi công việc và xây dựng...