Ford Escape 2020: Bản crossover của Ford Focus?

Ford Escape 2020: Bản crossover của Ford Focus?

  Từ những hình ảnh vừa bị lộ diện khi đang thử nghiệm của Ford Escape 2020, có thể thấy mẫu xe này sẽ chia sẻ ngôn ngữ thiết kế với chiếc hatchback Focus đời mới