Ford Explorer Hybrid Limited 2020 có gì hay?!

Ford Explorer Hybrid Limited 2020 có gì hay?!

  Được thiết kế lại hoàn toàn, Ford Explorer 2020 thế hệ mới - thế hệ 6 không chỉ toàn năng hơn mà còn thể thao, hiện đại và thông minh hơn.