Ngắm Ferrari Enzo duy nhất độ Carbon Fiber giá 3,5 triệu USD

Ngắm Ferrari Enzo duy nhất độ Carbon Fiber giá 3,5 triệu USD

Bản độ được thực hiện từ một chiếc Ferrari Enzo sưu tầm và bảo quản tốt, sau khi nâng cấp bộ thân vỏ làm hoàn toàn bằng sợi carbon, giá trị chiếc siêu xe đã tăng thêm 2 triệu USD so với giá xe nguyên bản