Động cơ đốt trong sẽ bị khai tử vào năm 2050?

Động cơ đốt trong sẽ bị khai tử vào năm 2050?

  Theo Toyota, trong bối cảnh các quy định về mức độ phát thải đang ngày càng nghiêm ngặt hơn và sự phát triển của động cơ điện, kỷ nguyên động cơ đốt trong đang dần kết thúc
Ảnh