Chân dài rửa xe tại Đại hội mô tô Đà Nẵng 2015

Chân dài rửa xe tại Đại hội mô tô Đà Nẵng 2015

Đây là một trong những hoạt động “nóng bỏng” của nhà tài trợ Motul, hứa hẹn tạo sức hấp dẫn ở Đại hội mô tô lớn nhất cả nước năm 2015, sẽ diễn ra 2 ngày 29-30/06 tại Đà Nẵng