CEO Nissan bỏ việc... sang cứu Mitsubishi

CEO Nissan bỏ việc... sang cứu Mitsubishi

Chủ tịch kiêm CEO đồng thời của Nissan và Renault - ông Carlos Ghosn - sẽ từ bỏ bớt vị trí hiện có để giúp Mitsubishi vực dậy mạnh mẽ hơn trên thị trường
Ảnh