Lịch sử 40 năm động cơ tăng áp Turbo của Bentley

Lịch sử 40 năm động cơ tăng áp Turbo của Bentley

Ngày nay, ưu điểm của hệ thống tăng áp đã được thể hiện rõ khi được sử dụng từ xe hơi phổ thông cho đến siêu xe. Nhưng vào năm 1982, đó là một bước đi táo bạo của Bentley khi áp dụng công nghệ này.