Hàng loạt hãng xe bị chơi khăm bằng sáng chế

Hàng loạt hãng xe bị chơi khăm bằng sáng chế

Một vài người như được sinh ra để chơi khăm. Một vài tổ chức như được thành lập ra để chơi khăm. Và khi những người này gia nhập các tổ chức đó thì câu chuyện dưới đây xảy ra cũng là chuyện thường tình
Ảnh