“Không ai cho thêm mồi với con cá đã cắn câu”, VinFast làm khác!

“Không ai cho thêm mồi với con cá đã cắn câu”, VinFast làm khác!

  Hơn 30 ngàn khách hàng VinFast nhận quà tặng tri ân lên tới 26 triệu đồng mỗi suất, với tổng giá trị hơn 600 tỉ đồng. Một con số rất lớn, nhưng chưa lớn bằng nội hàm ý nghĩa trong câu chuyện này: đó là sự tử tế và trọng tình của hãng xe Việt trong cách họ trân trọng...