BMW S1000RR có hệ thống tự lái toàn phần!

BMW S1000RR có hệ thống tự lái toàn phần!

Phần mềm điều khiển điện tử iRace Kit cho phép những biker ở mọi trình độ khác nhau khám phá toàn bộ tiềm năng của S1000 RR đặc biệt trên điều kiện đường đua.