'Hàng khủng' độ từ Suzuki GSX-R mang phong cách viễn tưởng steampunk

'Hàng khủng' độ từ Suzuki GSX-R mang phong cách viễn tưởng steampunk

Disturbed Cadaver là tên phiên bản độ từ Suzuki GSX-R của Mortagua Fighter với kỹ thuật rất cao, các chi tiết làm tay tinh vi và mức độ hoàn thiện hoàn hảo. Đây là một trong những mẫu xe đặc trưng của phong cách viễn tưởng công nghiệp thế kỉ XIX - steampunk