RS4 50, cỗ máy 2 thì 50cc láu cá của Aprilia

RS4 50, cỗ máy 2 thì 50cc láu cá của Aprilia

Hiê%3ḅn tại ở Viê%3ḅt Nam, RS 125 2thì đang dần bị dân chơi xe xa lánh bởi sự đỏng đảnh của nó. Nhưng phải thừa nhâ%3ḅn, Aprilia RS 125 luôn là chiếc sportbike trong mơ với những ai…chưa từng cầm qua! Còn RS4 50 thì không thể xuất hiê%3ḅn tại Viê%3ḅt Nam bởi...