Những mẫu xe tốt nhất và tệ nhất của từng hãng

Những mẫu xe tốt nhất và tệ nhất của từng hãng

Toyota Camry Hybrid XLE được đánh giá là xe tốt nhất của Toyota còn Yaris LE là xe tệ nhất của hãng này. Với thương hiệu Mitsubishi, Mirage ES bị cho là kém nhất. CLA250 cũng bị Consumer Reports đánh giá thấp nhất trong tất cả các mẫu xe của Mercedes-Benz