Hàng chục xe sang vô chủ ở Hải Phòng

Hàng chục xe sang vô chủ ở Hải Phòng

  Trong số 26 xe ôtô bị tạm giữ ở Hải Phòng có cả chiếc xe sang như Mercedes-Benz S500 không xác định được chủ dù đã được thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng.