Ngắm 10 thiết kế mô tô tiêu biểu của năm 2017

Ngắm 10 thiết kế mô tô tiêu biểu của năm 2017

Tới từ những hãng xe lớn, các công ty khởi nghiệp lẫn các hãng độ và nhà thiết kế độc lập, những mẫu mô tô sau đây đã được đánh giá cao về thiết kế trong năm 2017