Độc đáo Yamaha FZ150i độ máy từ Yamaha R25

Độc đáo Yamaha FZ150i độ máy từ Yamaha R25

Yêu thích kiểu dáng naked bike và kết cấu khung Deltabox nhôm nhẹ của chiếc mô tô Yamaha FZ150i, một biker đã tìm cách "sàng" cục máy 2 xi-lanh từ Yamaha R25 sang cho chiếc xe