Xem BMW 5 Series hành xác iPhone 6 Plus

Xem BMW 5 Series hành xác iPhone 6 Plus

Không thiếu gì cách để thử độ bền của iPhone 6 Plus nhưng người đàn ông dưới đây đã không tiếc thương khi cho chiếc smartphone mới của Apple nằm gọn dưới bánh xe của BMW 5 Series không chỉ một lần